Incasseren van de huren

•Het tijdig doorvoeren van de wettelijke huurverhoging, dit binnen de juiste

termijn en met de juiste indexcijfers

•Bij het niet betalen door een huurder wordt deze na vier dagen gemaand,

na 15 gesommeerd en aan het einde

van de maand dragen wij het dossier over aan de deurwaarder

•Afwikkelen van een huuropzegging

•Zorgdragen voor nieuwe verhuur, minimaliseren leegstand; Opstellen van

huurcontracten

•Aannemen van onderhoudsklachten; Opstellen van

(preventieve)onderhoudsadviezen

•Afwikkelen eventuele gemeentelijke aanschrijvingen

•Maandelijks presenteren van de ontvangen huren, betaalde kosten etc.

 

V.O.C. Plein 44 3024SV Rotterdam                06-34727710              info@i-via.nl

kvk: 5677049         ivia 2013 © All Rights Reserved.